Przeprowadzimy audyt energetyczny i sporządzimy charakterystykę energetyczną Twojego domu, mieszkania lub innej nieruchomości.

Zgodnie z nową uchwałą, obowiązującą od 28 kwietnia 2023 roku

Green eco house environmental background for future residential building plot

Raport energetyczny Stargard – Analiza i Certyfikat

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa ilość energii potrzebną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Dotyczy to energii potrzebnej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania takiego świadectwa w określonych sytuacjach wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia tego obowiązku jest promowanie efektywności energetycznej w budownictwie oraz zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie, właściciel, najemca lub użytkownik budynku może oszacować roczne zapotrzebowanie na energię oraz koszty związane z jej zużyciem. Świadczymy usługi w Stargardzie i okolicach. Nasz raport jest generowany zaledwie w kilka dni po przeprowadzeniu audytu energetycznego mieszkania, domu lub innej nieruchomości.

Na jakiej podstawie przygotowujemy certyfikaty?

Certyfikat energetyczny dla domu i mieszkania jest opracowywany na podstawie dokumentacji technicznej nieruchomości, fotografii budynku oraz innych informacji dotyczących zapotrzebowania budynku na energię pierwotną, końcową i użytkową. W charakterystyce energetycznej uwzględniane są również rok budowy, powierzchnia użytkowa, temperatura pomieszczeń oraz informacje dotyczące źródeł energii i ich zużycia do celów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody i wentylacji. Nasza firma zapewnia usługi certyfikacji energetycznej w Stargardzie i okolicach, dostarczając kompleksowy raport oparty na powyższych danych.

Rear view of indian couple checking on digital tablet housing energy efficiency rate. Young couple searching new green house on digital tablet. Husband embracing wife while checking the energy efficiency status of their home.
Close up woman doing financial audit, managing household budget, planning investment, making payments online in laptop e-banking application, accounting alone at home, bookkeping concept

Audyt energetyczny Stargard – Efektywna Energia

Audyt energetyczny w Stargardzie ma na celu ustalenie poziomu zużycia energii budynku oraz zaproponowanie optymalnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie jego energetycznego zapotrzebowania. Audytor energetyczny jest kluczową postacią w identyfikacji modernizacji, które realnie przyczynią się do redukcji zużycia energii. Przeprowadzając audyt, dostarczamy również istotne wsparcie w zakresie udziału w rządowych programach, takich jak “Efektywna Energia”, które oferują dotacje na modernizację termiczną i remontową. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości uzyskania dotacji z programu “Efektywna Energia”. Nasza firma zajmie się za Ciebie wszelkimi formalnościami.